(+420) 721 386 113
info@papko.cz

1) O registraci

 1. Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v obchodě "Papko.cz" a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z "Papko.cz", v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.
 2. Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese:"info@papko.cz".
 3. Objednávky lze uskutečnit pouze na základě registrace.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

 1. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 2. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.
 4. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

 1. Pokud provedete storno objednávky vždy do 10 hodin , považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) Doprava

 1. Objednané zboží bude dle provozních možností Dodavatele dodáno v časovém rozmezí, které uvedl zákazník při dokončení objednávky na portálu papko.cz.
 2. Přeprava je realizována vlastní přepravní službou Dodavatele. V případě, že přepravní služba není schopna dodržet požadovaný čas závozu, je Zákazník vždy předem telefonicky o tomto informován..
 3. Cena přepravného je stanovena dle ceníku rozvozu.

4) Záruka

 1. Ke každému nákupu dostanete daňový doklad. Ten je nutno si ponechat na dostatečně dlouhou dobu aby bylo možné provést úkony spojené se zárukou. Většina zboží potravinového typu se řídí datem spotřeby uvedeném na obalu konkrétního výrobku. Zárukou na toto zboží se rozumí, že její stav bude vždy odpovídat stavu v jakém má výrobek být před vypršením data spotřeby. Pokud výrobek ještě nedosáhl data spotřeby a je poškozený, zkažený či jinak znehodnocen, má zakázník právo uplatnit tuto záruku.

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

 1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 2. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.
 2. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 3. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).
 4. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
  • • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • • na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
  • • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
  • • na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

7) Doručení a dodací podmínky

 1. Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Cena dopravy zůstává beze změny.
 2. Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

8) Způsoby úhrady

 1. Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.
 2. předplatba - při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet
 3. dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti. osobní odběr - platí v hotovosti při osobním odběru.

9) Prodej alkoholických a tabákových výrobků osobám mladším 18 let

 1. Nákup alkoholických a tabákových výrobků není umožněn osobám mladším 18ti let.  V případě, že vznikne při předání zboží pochybnost o tom, že zákazník není starší 18ti let, nebude mu zboží předáno. Zákazník může svůj věk dobrovolně prokázat průkazem totožnosti.

10) Reklamace

 1. V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

11) Reklamační řád

 1. Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

12) Předplacený účet papko

 1. Každý Zákazník vlastní svůj jedinečný účet, který si lze dobýt předem pomocí bankovního převodu nebo zabezpečené platební brány. (platební brána České spořitelny).

13) Vrátné / Zálohované obaly

 1. V našem obchodě naleznete produkty se zálohovanými obaly. U těch produktů je cena včetně těchto obalů.
 2. Nabízíme možnost vrátit zalohované obaly od produktů, které nabízíme. Tyto obaly převezme řidič při předání nákupu. Částku za vratné obaly Vám vyplatí řidič na místě. Řidič si od Vás vezme max. 25 zalohovaných obalů při jedné dodávce.

14) Bezpečnost

 1. Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

14) Informace o produktech

 1. Informace o jednotlivých produktech nemusí být vždy plně aktuální (obrázek, popis). Snažíme se tyto informace držet v aktuálnosti. Děkujeme za pochopení.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2016 do odvolání.
Vaše Papko.cz

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

Platba kartou na Papko.cz se vyplatí!

 1. v okamžiku přebírání zboží u sebe nemusíte mít hotovost ani kartu
 2. úspěšnost platby se dozvíme okamžitě po zaplacení, není třeba čekat na připsání na účet
 3. bezpečný, pohodlný a rychlý způsob nakupování.

Jak je řešeno zabezpečení?

 1. údaje ze své platební karty zadáváte přímo na zabezpečeném webu České spořitelny
 2. veškeré operace s kartou probíhají mimo naše systémy, přístup k Vašim citlivým karetním údajům má pouze Česká spořitelna a Vaše banka
 3. přenosy dat při platbě jsou vždy šifrovány protokolem HTTPS
 4. podporujeme nejmodernější řešení 3-D Secure, které Vám zaručí nadstandardní úroveň zabezpečení

Informujte se u své banky, zda Vaše karta podporuje 3-D Secure. Pokud ano, budete po zadání karty na platební bráně ČS přesměrováni ještě na web Vaší banky, kde vložíte své 3-D Secure heslo.

Jaké karty přijímáme?

Platební brána akceptuje karty typu VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro. Ne všechny vydávané karty mají povolené online transakce. Pokud si nejste jisti, obraťte se na svou banku s dotazem, zda Vaše karta umožňuje platby online.

Jak u nás zaplatíte?

Při vytváření objednávky vyberte v nákupním košíku platbu kartou online. Po dokončení objednávky dojde k přesměrování na platební bránu ČS, která zobrazí ekapitulaci platby (částka, popis objednávky) a vyzve Vás k zadání karetních údajů:

 1. číslo karty (PAN)
 2. expirace karty (měsíc/rok)
 3. CVV2/CVC2 kód karty (tento 3místný kód najdete na zadní straně karty, většinou vedle podpisového proužku)

Po zadání jsou tyto karetní údaje přeneseny na pozadí do Vaší banky, která ověří možnost provést platbu (zkontroluje dostatečný zůstatek na Vašem účtě, platnost karty atd.). Pokud je vše v pořádku, ČS provede autorizaci transakce a do našich systémů odešle potvrzení o úspěšnosti platby. Po autorizaci platby se na platební bráně zobrazí potvrzující hláška a dojde k přesměrování zpět na naše stránky. O výsledku transakce budete informováni také e-mailem

Platba byla zamítnuta, co dál?

Důvodů k zamítnutí platby může být několik, zde uvádíme ty nejčastější:

 1. karetní údaje nebyly vyplněny správně
 2. číslo karty nesedí k vybranému typu karty
 3. platnost Vaší karty vypršela
 4. máte nedostatečný zůstatek na účtě
 5. došlo k vyčerpání denního limitu nebo limitu pro platby online
 6. bylo špatně zadáno 3-D Secure heslo
 7. Vaše karta není určena pro platby online Pokud máte pocit, že Vaše karta i účet jsou v pořádku a transakce byla přesto zamítnu ta, kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky neváhejte nás kontaktovat